U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ANBI

                                                                                                                          Belastingdienst erkende anbi stichting

 

 

Onze stichting heeft de ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat uw giften aan het Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Waar doneert u aan

Stichting The Buddharama Tempel te Waalwijk

KVK: 41099135

RSIN: 005880257

Post en bezoekadres:

Loeffstraat 26

5142ER Waalwijk

Telefoon: 0416 - 334251

Bankrekening (IBAN): NL 70 ABNA 05 19 41 20 87 o.v.v.: donatie

 

Wat zijn de doelstelling van Stichting The Buddharama Tempel te Waalwijk

 

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons stichtings-statuut.

 

 - De stichting heeft tot doel de bevordering van het Boeddhisme in het algemeen en de belangen van de Thaise boeddhistische gemeenschap in Europa in het    bijzonder ;

 - De stichting tracht dit doel te bereiken door zodanige (rechts)handelingen als van een boeddhistische kerkgenootschap en haar bedienaren mogen worden verwacht;

 - De werkzaamheden die een geestelijk bedienaar ten behoeve van de stichting verricht zijn noodzakelijk om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken;

 - De betreffende bedienaren zullen nimmer een dienstbetrekking met de stichting kunnen aangaan;

 - De betreffende bedienaren zijn verplicht een gelofte van armoede af te leggen, alvorens zij met hun werkzaamheden kunnen aanvangen. De verklaring wordt door de    stichting bewaard;

 - De stichting zal zorgen dragen voor de kosten van levensonderhoud, inwoning en alle noodzakelijke verzekeringen van de geestelijk bedienaar, zodat die geen beroep    hoeft te doen op de algemene middelen. De kosten per maand zijn ten minste gelijk aan het volledige minimummaandloon, bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet    minimumloon en minimumvakantiebijslag.

 

Wie zijn de bestuurders?

 

Hoofdmonnik:         Phra Rajabuddhivides

Voorzitter:                Chinapat Chaichana

Penningmeester:    Jan Nicolai  

Bestuurlid:               Samrong Wongyai

Bestuurlid:               Monta Verhoof-Vilairat

Adviseur 1:               Toine van Beek

Adviseur 2:               Haro van Kesteren

 

Krijgen de bestuurders een vergoeding?

Neen, al het werk voor de stichting gebeurt op vrijwillige basis. Bestuurders zouden gemaakte onkosten kunnen declareren indien deze redelijk en billijk zijn. In de praktijk komen onkostenvergoedingen echter niet voor. Dit is ook in onze statuten verankerd:

1. Het bestuur verricht haar taken en werkzaamheden op vrijwillige basis. Een bestuursvergoeding in de vorm van een salaris of vergoeding, in welke vorm dan ook, wordt niet verstrekt.

2. Door bestuursleden gemaakte redelijke en aantoonbare onkosten welke gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van hun functie worden vergoed, indien en voor zover de stichting hiervoor over voldoende financiele middelen beschikt.

 

Beleidsplan

Graag informeren wij u over het werk dat wij doen, de manier waarop wij geld werven, hoe wij ons vermogen beheren en besteden.

Hiertoe kunt u ons beleidsplan (binnenkort) downloaden.

 

Activiteiten

Via onze website houden wij u altijd op de hoogte van onze activiteiten. Kijk hiervoor op onze activiteiten kalender. In ons jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

  

Financiële verantwoording

Uiteraard houden we u graag correct op de hoogte van onze financiële situatie.

U treft hieronder een link om onze jaarverslagen te downloaden.

Beschikbaar:

 

Financieel verslag 2012 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2013 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2014 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2015 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2016 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2017 - Stichting The Buddharama Temple

 

Delen via sociale media

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?